A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. október 31.,

péntek


 

148. szám


 

Ára: 2615 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2014. (X. 31.) MvM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
14690
6/2014. (X. 31.) MvM rendelet
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjai végrehajtásában magyarországi közreműködő szervezet kijelöléséről szóló 34/2007. (XI. 17.) ÖTM rendelet módosításáról
14703
49/2014. (X. 31.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
14703
20/2014. (X. 31.) FM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
14705
44/2014. (X. 31.) NFM rendelet
Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14729
414/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
14751
415/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
14751
416/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
14751
417/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14752
418/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14752
419/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14752
420/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14753
421/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14753
422/2014. (X. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14753

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.