A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. október 30.,

csütörtök


 

147. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XLVII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
14585
2014. évi XLVIII. törvény
Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről
14587
2014. évi XLIX. törvény
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14588
2014. évi L. törvény
Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14610
2014. évi LI. törvény
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről
14623
2014. évi LII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14626
2014. évi LIII. törvény
A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
14649
267/2014. (X. 30.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
14655
48/2014. (X. 30.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
14656
33/2014. (X. 30.) NGM rendelet
A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról
14658
34/2014. (X. 30.) NGM rendelet
Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
14660
Köf.5020/2014/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
14679
410/2014. (X. 30.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
14684
411/2014. (X. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14684
412/2014. (X. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14685
413/2014. (X. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14685
1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat
A Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14686

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.