A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2014. október 21.,

kedd


 

144. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
265/2014. (X. 21.) Korm. rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról
14201
266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet
A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
14201
7/2014. (X. 21.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról
14208
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet
Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról
14210
Köf.5024/2014/11. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
14214
399/2014. (X. 21.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
14223
400/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14223
401/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14224
402/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14224
403/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14225
404/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14225
405/2014. (X. 21.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
14226
406/2014. (X. 21.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
14226
1585/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14227
1586/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonú részesedésének az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
14227
1587/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Caravanes Kereskedelmi Kft., a BÁBEL SAJT Kft., a „Dráva Tej” Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Wassim Sajt Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
14227
1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat
Egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14228
1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról
14230
1590/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
14232
1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
14234
1592/2014. (X. 21.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú („Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról
14236
124/2014. (X. 21.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
14238
125/2014. (X. 21.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
14240

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.