A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. október 15.,

szerda


 

141. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
Egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14158
261/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
Az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
14160
262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról
14161
263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet
Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
14162
16/2014. (X. 15.) FM rendelet
A 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról
14165
14/2014. (X. 15.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
14166
41/2014. (X. 15.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
14170
1581/2014. (X. 15.) Korm. határozat
A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételről
14171
1582/2014. (X. 15.) Korm. határozat
A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14173
1583/2014. (X. 15.) Korm. határozat
Az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
14174
122/2014. (X. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
14176

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.