A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. február 3.,

hétfő


 

14. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről
1904
18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról
1915
19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1916
20/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1919
21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1919
22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet, valamint egyes kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
1920
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet
A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
1924
Köf.5.049/2013/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1932
1029/2014. (II. 3.) Korm. határozat
Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1936
1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
1936
1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat
A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert LIFE+ projekt önrészének biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1939
1032/2014. (II. 3.) Korm. határozat
Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítéséről
1941
1033/2014. (II. 3.) Korm. határozat
A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program megvalósítási határidejének módosításáról
1941

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.