A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. október 10.,

péntek


 

139. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
14049
256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
14086
257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
14087
258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
14088
259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
14101
47/2014. (X. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról
14107
1568/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14115
1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
14115
1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
14116
1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
14131
1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
14133
1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról
14135
1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
14135
1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
14137
1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról
14139
119/2014. (X. 10.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
14139
120/2014. (X. 10.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
14140

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.