A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2014. október 9.,

csütörtök


 

138. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
39/2014. (X. 9.) MNB rendelet
A teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról
13996
14/2014. (X. 9.) FM rendelet
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
13999
15/2014. (X. 9.) FM rendelet
Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
14026
30/2014. (X. 9.) NGM rendelet
Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról
14030
1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről
14032
31/2014. (X. 9.) AB határozat
A Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
14033
Köf.5017/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
14037
Köf.5022/2014/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
14041
380/2014. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14045
381/2014. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
14045

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.