A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2014. október 1.,

szerda


 

135. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
13807
248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13813
249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről
13813
3/2014. (X. 1.) MvM rendelet
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról
13814
4/2014. (X. 1.) MvM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
13816
40/2014. (X. 1.) NFM rendelet
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
13817
1548/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról
13818
1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról
13818
1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggő egyes intézkedésekről
13819
1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat
Az Õs-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról
13819
1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
13819
1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról
13823
1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat
Az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014–2020. közötti tervezési időszakban
13829
1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat
Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról
13830
1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat
Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról
13833
1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú [„51. sz. főút 114+652–138+634 kmsz. (Kalocsa–M9 ap. csp.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
13833

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.