A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381508. látogatója

Budapest

2014. szeptember 29.,

hétfő


 

133. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2014. évi XXXIX. törvény
Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
13674
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
13700
9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet
A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról
13724
28/2014. (IX. 29.) AB határozat
A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
13733
37/2014. (IX. 29.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról
13742
38/2014. (IX. 29.) OGY határozat
Henryk S³awik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. évfordulója emlékére
13742
1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozat
A nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről
13743
1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13744
1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozat
Az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi támogatásának forrását biztosító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról
13746

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.