A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381522. látogatója

Budapest

2014. szeptember 24.,

szerda


 

131. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről
13632
243/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
13632
244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet
Az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
13633
245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
13633
12/2014. (IX. 24.) FM rendelet
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról
13636
28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet
A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
13637
1538/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról
13638
1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről
13638
1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról
13639
1541/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A Geszt község közúti megközelítését segítő útfelújításról
13640
1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13640
1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13642
1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13644

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.