A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380639. látogatója

Budapest

2014. január 31.,

péntek


 

13. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2014. (I. 31.) BM rendelet
A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
1828
4/2014. (I. 31.) BM rendelet
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
1834
5/2014. (I. 31.) BM rendelet
A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról
1844
6/2014. (I. 31.) BM rendelet
A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról
1853
7/2014. (I. 31.) BM rendelet
A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról
1861
8/2014. (I. 31.) BM rendelet
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
1868
3/2014. (I. 31.) NGM rendelet
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
1879
3/2014. (I. 31.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről
1881
4/2014. (I. 31.) NFM rendelet
Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról
1888
1028/2014. (I. 31.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1895
15/2014. (I. 31.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízatásának meghosszabbításáról
1895
16/2014. (I. 31.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1896
17/2014. (I. 31.) ME határozat
A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről
1896
3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
1897

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.