A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2014. szeptember 18.,

csütörtök


 

128. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
Az Igazságügyi Hivatalról
13499
234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
13502
235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
13503
236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13503
237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
13504
238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
13507
239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
13510
240/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
A Pozsony, Stefanikova 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzéséhez és az ehhez kapcsolódó beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
13514
10/2014. (IX. 18.) FM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
13515
11/2014. (IX. 18.) FM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról
13522
1520/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
13525
1521/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetekben történő címrendi módosításról
13527
1522/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A Halmajugra község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
13527
1523/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A szolnoki atlétikai centrum beruházásról
13527
1524/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A balatonfüredi uszoda beruházás támogatásáról, valamint azzal összefüggésben a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról
13528
1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13528
1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13531
1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13533
1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
13536
1529/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról
13538
1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
13538
113/2014. (IX. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
13547
114/2014. (IX. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
13547
1310/2014. (IX. 18.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
13547

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.