A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. szeptember 12.,

péntek


 

125. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet
A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól
13398
9/2014. (IX. 12.) FM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
13405
27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet
Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról
13435
111/2014. (IX. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
13438

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.