A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2014. szeptember 5.,

péntek


 

122. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet
A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról
13246
229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról
13246
230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet
Az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) – Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről
13287
231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
13325
7/2014. (IX. 5.) FM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
13328

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.