A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2014. szeptember 4.,

csütörtök


 

121. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
13199
227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
13201
5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról
13208
38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet
A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
13209
322/2014. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
13210
323/2014. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
13210
324/2014. (IX. 4.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
13211
325/2014. (IX. 4.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
13211
1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” kulturális program lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról
13212
1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
A Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
13214
1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
13216
1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
A székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
13218
1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről
13220
1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és 8. prioritásának módosításáról
13231
105/2014. (IX. 4.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésről szóló Megállapodást módosító Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
13243
106/2014. (IX. 4.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
13243

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.