A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. szeptember 4.,

csütörtök


 

120. szám


 

Ára: 11760 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
12898
222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
13147
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
13165
224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről
13187
225/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
13189
1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben szükséges módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
13192

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.