A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2014. január 30.,

csütörtök


 

12. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
1786
16/2014. (I. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1789
8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról
1790
4/2014. (I. 30.) AB határozat
A Kúria Mfv.II.10.553/2012/6. és Mfv.I.10.692/2012/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
1802
1023/2014. (I. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról
1815
1024/2014. (I. 30.) Korm. határozat
A kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről
1815
1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
1815
1026/2014. (I. 30.) Korm. határozat
A „Magyar Kulturális Napok Minszkben” rendezvénysorozat megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1819
1027/2014. (I. 30.) Korm. határozat
A „Magyar Kultúra Napjai” rendezvénysorozat Ukrajnában történő megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1821
13/2014. (I. 30.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
1823
14/2014. (I. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
1823
35/2014. (I. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
1823
36/2014. (I. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
1825

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.