A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381549. látogatója

Budapest

2014. augusztus 28.,

csütörtök


 

117. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról
12826
217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről
12827
218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
12828
219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről
12828
6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet
A földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól
12831
1485/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán való magyar részvételről
12837
1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról
12840
1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő felhasználásáról
12840
1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
12841
1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
12842
1490/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvények megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
12844
1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt támogatásának növeléséről
12846
1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat
A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról
12848
104/2014. (VIII. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
12859

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.