A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. augusztus 27.,

szerda


 

116. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
12749
211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
12761
212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12763
213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12765
214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12767
215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról
12768
1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
12773
1472/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
12788
1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló egészségügyi nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről
12788
1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
12791
1475/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásának biztosítása érdekében Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról
12800
1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításával összefüggő egyes kérdésekről
12802
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről
12802
1478/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
12809
1479/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („M7 autópálya Letenye–országhatár szakasz és Mura-híd építése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú [„86. sz. főút Vát elkerülő szakasz építése (89+980–94+540 kmsz.)” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú („Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program” című) projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
12811
1480/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú [„Győr keleti elkerülő út (813. sz. főút) I. ütem előkészítése és kivitelezése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
12813
1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú („Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról
12815
1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
12818
1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról
12820
1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat
A holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról
12823

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.