A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381518. látogatója

Budapest

2014. augusztus 19.,

kedd


 

113. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről
12168
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet
Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12190
36/2014. (VIII. 19.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
12200
1468/2014. (VIII. 19.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról
12201

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.