A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2014. augusztus 15.,

péntek


 

111. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról
12127
206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
12128
207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
12129
208/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A MÁV VASJÁRMÛ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
12135
35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet
A földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről
12136
1458/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásról
12139
1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról
12139
1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 2014. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásáról
12140
1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A Klebelsberg kastély felújítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
12142
1462/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítéséhez és tornaterem építéséhez szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
12144
1463/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
Az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
12146
1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015–2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
12148
1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről
12148
1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
12149
1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
12161
100/2014. (VIII. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során nyújtandó befogadó nemzeti támogatásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
12163
101/2014. (VIII. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
12163
102/2014. (VIII. 15.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról
12164
103/2014. (VIII. 15.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
12164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.