A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2014. augusztus 14.,

csütörtök


 

110. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
12093
201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
12095
202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
12095
203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12097
204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12102
12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
12103
13/2014. (VIII. 14.) HM rendelet
A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról
12108
298/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
12111
299/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
12111
300/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12112
301/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12112
302/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12113
303/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12114
304/2014. (VIII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12114
1455/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat
A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről
12115
1456/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat
Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
12116
1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
12118

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.