A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2014. január 29.,

szerda


 

11. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
798
14/2014. (I. 29.) Korm. rendelet
A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
801
6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet
Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
802
7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról
1695
6/2014. (I. 29.) KIM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
1735
18/2014. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1778
19/2014. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1778
20/2014. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1779
21/2014. (I. 29.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1779
1022/2014. (I. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Végrehajtási Intézkedés közzétételéről
1780
11/2014. (I. 29.) ME határozat
A Magyarország és Chile között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1780
12/2014. (I. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
1781
29/2014. (I. 29.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
1781

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.