A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380636. látogatója

Budapest

2014. július 31.,

csütörtök


 

107. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
11833
1429/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről
11835
1430/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról
11835
1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Az európai uniós fejlesztési programokkal - különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014-2020 programozási időszak eljárásrendjével - összefüggő intézkedésekről
11835
1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
11838
1433/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
11840
1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11840
1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról
11842
1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről
11842
1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről
11843
1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről
11844
1439/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A gönci tanuszoda megnyitásáról
11845
1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11846
1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11848
1442/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" címrendi besorolásának megváltoztatásáról
11850
1443/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Salgótarján külterületén fekvő, termőföldnek minősülő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
11850
1444/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Bridgestone Tatabánya Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
11850
1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
11851
1446/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról
11854
1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú ("Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről
11854
1448/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
Az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú ("Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
11856
1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú ("Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről
11860
1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú ("Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon" című) projekt támogatásának növeléséről
11862
1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem" című projekt támogatásának növeléséről
11865
97/2014. (VII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
11870
98/2014. (VII. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
11870
99/2014. (VII. 31.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről és miniszterelnöki határozat visszavonásáról
11871

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.