A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. július 25.,

péntek


 

103. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről
11701
181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
11709
182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Külügyi és Külgazdasági Intézetről
11713
183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Befektetési Ügynökségről
11714
184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról
11716
185/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
11719
186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11720
187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
11720
188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról
11732
189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
11734
10/2014. (VII. 25.) HM rendelet
A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről
11744
34/2014. (VII. 25.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
11763
Köf.5015/2014/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11764
271/2014. (VII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11768
272/2014. (VII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11768
273/2014. (VII. 25.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11769
1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozat
Az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről
11769
1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat
A 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról
11771
1421/2014. (VII. 25.) Korm. határozat
A Bonafarm Zrt., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt., a Csányi Pincészet Zrt., a Dalmand Mezőgazdasági Zrt., a Fiorács Mezőgazdasági Termékelőállító és Forgalmazó export-import Kft., a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
11771
95/2014. (VII. 25.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó,a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
11772
96/2014. (VII. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
11772

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.