A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. július 23.,

szerda


 

101. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
179/2014. (VII. 23.) Korm. rendelet
Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról
11515
28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet
A pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról
11516
1/2014. (VII. 23.) FM rendelet
A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
11521
26/2014. (VII. 23.) AB határozat
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. §-a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22. § (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 17. §-a egyes szövegrészeinek és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
11522
27/2014. (VII. 23.) AB határozat
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos alaptörvény-ellenes 34. § (1) bekezdése folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
11550
270/2014. (VII. 23.) KE határozat
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről
11564
1409/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
11564
1410/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról
11565
1411/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi felhasználási tervének jóváhagyásáról
11565
1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
Egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányhatározatok módosításáról
11568
1413/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról
11568
1414/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program módosításáról
11569
1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
11571
1416/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú („Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról
11571
1417/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról
11572
1418/2014. (VII. 23.) Korm. határozat
A TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú („Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
11574

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.