A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2014. január 27.,

hétfő


 

10. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2014. (I. 27.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
788
4/2014. (I. 27.) KIM rendelet
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról
788
5/2014. (I. 27.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
789
4/2014. (I. 27.) VM rendelet
A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
791
5/2014. (I. 27.) VM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
793

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.