A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380408. látogatója

Budapest

2013. június 18.,

kedd


 

99. szám


 

Ára: 1850 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
55018
10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet
A „Weöres Sándor születésének 100. évfordulója” ezüst emlékérme kibocsátásáról
55040
20/2013. (VI. 18.) NGM rendelet
A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosításáról
55042
21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet
A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról
55044
31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
55051
58/2013. (VI. 18.) OGY határozat
A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról
55055
302/2013. (VI. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
55055
303/2013. (VI. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
55056
304/2013. (VI. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
55056
305/2013. (VI. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
55057
306/2013. (VI. 18.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
55057
307/2013. (VI. 18.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
55058
80/2013. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
55058
81/2013. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
55058
82/2013. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
55059
83/2013. (VI. 18.) ME határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
55059

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.