A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381655. látogatója

Budapest

2013. június 17.,

hétfő


 

98. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
54919
207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
54923
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról
54927
41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelet
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
54931
19/2013. (VI. 17.) NGM rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról
54936
50/2013. (VI. 17.) VM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
54938
51/2013. (VI. 17.) VM rendelet
Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
54945
52/2013. (VI. 17.) VM rendelet
A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról
54956
53/2013. (VI. 17.) VM rendelet
A MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának védzáradéki eljárásáról
54957
13/2013. (VI. 17.) AB határozat
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség és alkotmányos követelmény megállapításáról
54958
14/2013. (VI. 17.) AB határozat
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel és a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvénnyel kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
54992
15/2013. (VI. 17.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 53/2012. (IV. 5.) OVB határozatának helybenhagyásáról
55007
1342/2013. (VI. 17.) Korm. határozat
Komlóska Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról
55011
1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat
Az e-útdíj rendszer működtetésének induló költségeihez szükséges költségvetési források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
55011
1344/2013. (VI. 17.) Korm. határozat
A Magyar Tudományos Akadémia bölcsészet- és társadalomtudományok kutatóháza létrehozásához nyújtandó források biztosításáról
55013
1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozat
Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
55013

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.