A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381645. látogatója

Budapest

2013. június 14.,

péntek


 

97. szám


 

Ára: 5700 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXXXIII. törvény
A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről
54788
2013. évi LXXXIV. törvény
Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
54805
2013. évi LXXXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
54852
2013. évi LXXXVI. törvény
Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
54852
202/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
54892
203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról
54895
204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
54903
205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról
54908
30/2013. (VI. 14.) NFM rendelet
A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról
54912
1339/2013. (VI. 14.) Korm. határozat
A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról
54913
1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
54913
1341/2013. (VI. 14.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
54915

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.