A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. június 12.,

szerda


 

95. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet
A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
54601
193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
54601
194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
54602
195/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
54603
27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
54619
28/2013. (VI. 12.) NFM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
54644
29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet
Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről
54645
44/2013. (VI. 12.) OGY határozat
A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról
54646
45/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
54646
46/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
54647
47/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54647
48/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Dr. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54647
49/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Karácsony Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54648
50/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Jávor Benedek országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54648
51/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54648
52/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Scheiring Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54649
53/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54649
54/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Szilágyi László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54649
55/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Szabó Rebeka országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54650
56/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54650
57/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54650
299/2013. (VI. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
54651
300/2013. (VI. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
54651
301/2013. (VI. 12.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történő kinevezésről
54652
1314/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról
54653
1315/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről szóló 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat módosításáról
54653
1316/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 2013. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
54653
1317/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Központi Statisztikai Hivatal fejezetben a „Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról
54655
1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésének támogatását célzó előirányzat-átcsoportosításról
54655
1319/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
Erdőtelek község külterületén fekvő mezőgazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
54657
1320/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Maklár község déli határán, a település külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
54657
1321/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011 azonosító számú („Kistelek szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
54657
1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról
54659
1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről
54660
1324/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Projekt és Pályázat Előkészítő és Menedzsment Központ létrehozásáról
54661
1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
Az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról
54661
1326/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú („Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
54667
1327/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes nagyprojektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
54671
1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának módosításáról
54673
1329/2013. (VI. 12.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.2.14-12/1 azonosító számú („az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása” című) kiemelt projekt és a TIOP-3.2.2-12/1 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
54676
78/2013. (VI. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
54678

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.