A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380642. látogatója

Budapest

2013. június 7.,

péntek


 

91. szám


 

Ára: 7100 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXXIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
54301
2013. évi LXXIV. törvény
Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról
54301
2013. évi LXXV. törvény
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
54305
2013. évi LXXVI. törvény
Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról
54308
179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
54345
180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
54346
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól
54349
182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
54354
21/2013. (VI. 7.) BM rendelet
A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
54356
40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet
A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól
54365
47/2013. (VI. 7.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról
54370
48/2013. (VI. 7.) VM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
54424
Köf. 5.012/2013/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
54445
298/2013. (VI. 7.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
54449
1303/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
A Hongkongi Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról
54449
1304/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
A Pekingi Magyar Intézet létrehozásához szükséges a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
54450
1305/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
Az Abujai Nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról
54452
1306/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia (ILC) 2013. június 5–20. között Genfben sorra kerülő 102. ülésszakán való magyar részvételről
54453
1307/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal szakmai feladatainak ellátása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
54453
1308/2013. (VI. 7.) Korm. határozat
Az elektronikus útdíjrendszer kiépítése érdekében szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
54455
75/2013. (VI. 7.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
54457
76/2013. (VI. 7.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről
54457

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.