A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381303. látogatója

Budapest

2013. június 3.,

hétfő


 

87. szám


 

Ára: 6750 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXXII. törvény
Egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról
54104
176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról
54118
16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
54125
26/2013. (VI. 3.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
54129
45/2013. (VI. 3.) VM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványával és szolgálati jelvényével összefüggő a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
54241
46/2013. (VI. 3.) VM rendelet
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról
54254

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.