A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. május 31.,

péntek


 

86. szám


 

Ára: 4650 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXVII. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
53998
2013. évi LXVIII. törvény
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
54014
2013. évi LXIX. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
54015
2013. évi LXX. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
54017
2013. évi LXXI. törvény
A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról
54022
175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési bírságolással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
54026
39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
54030
25/2013. (V. 31.) NFM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
54033
74/2013. (V. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
54102

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.