A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2013. május 30.,

csütörtök


 

85. szám


 

Ára: 2200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LXIII. törvény
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
53947
2013. évi LXIV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
53955
2013. évi LXV. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
53961
2013. évi LXVI. törvény
A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
53962
172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
53969
173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet
Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről
53973
174/2013. (V. 30.) Korm. rendelet
A HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
53976
6/2013. (V. 30.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
53977
44/2013. (V. 30.) VM rendelet
A Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
53980
1293/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A Linamar Hungary Zrt., a Denso Gyártó Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, a Bridgestone Tatabánya Kft. és a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
53984
1294/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
53984
1295/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
53985
1296/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ létrehozásáról
53987
1297/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 2014–2020 közötti forrásának indikatív tervezéséről
53989
1298/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A 2013. évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
53990
1299/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályainak fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
53992
1300/2013. (V. 30.) Korm. határozat
A Fegyverkereskedelmi Szerződés szövegének végleges megállapításáról és aláírásáról
53994
71/2013. (V. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
53994
72/2013. (V. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
53994
73/2013. (V. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
53995

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.