A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. május 29.,

szerda


 

84. szám


 

Ára: 2200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
53004
168/2013. (V. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
53006
169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
53006
170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
53025
171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
53026
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
53027
43/2013. (V. 29.) VM rendelet
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
53037
Köf. 5010/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
53933
42/2013. (V. 29.) OGY határozat
Az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről
53937
43/2013. (V. 29.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
53937
274/2013. (V. 29.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
53938
275/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53939
276/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53939
277/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53939
278/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53940
279/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53940
280/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53940
281/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53941
282/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53941
283/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53941
284/2013. (V. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről
53942
1292/2013. (V. 29.) Korm. határozat
A civil szervezetek támogatási rendszereinek áttekintéséről
53942

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.