A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2013. május 24.,

péntek


 

80. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LX. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
51380
2013. évi LXI. törvény
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
51388
2013. évi LXII. törvény
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
51397
152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról
51399
153/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
51402
154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
51406
155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
51415
156/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
Az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 182/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51416
157/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 184/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51417
158/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 185/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51417
159/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 186/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51417
160/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 188/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51418
161/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A Trend-Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 189/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51418
162/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A ZEMPLÉNKÕ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 190/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51418
163/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 196/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51419
164/2013. (V. 24.) Korm. rendelet
A TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 198/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
51419
36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet
Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról
51420
38/2013. (V. 24.) VM rendelet
A szőlőtermelési potenciálról
51423
39/2013. (V. 24.) VM rendelet
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
51430
40/2013. (V. 24.) VM rendelet
A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
51432
12/2013. (V. 24.) AB határozat
A Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról
51438
1277/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről
51463
1278/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásának időszerű feladatairól
51463
1279/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban megállapított feltételek módosításáról
51464
1280/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004 azonosító számú („Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
51464
1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem által a kistérségi mintaprogram mezőgazdasági programeleme, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
51466
1282/2013. (V. 24.) Korm. határozat
„Szombathely a segítés városa” program megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51468
1283/2013. (V. 24.) Korm. határozat
A fogyatékossági támogatás összege emelésével kapcsolatosan szükséges források fedezetének biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
51470
1/2013. (V. 24.) KIM határozat
A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjainak felkéréséről
51472

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.