A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. május 22.,

szerda


 

79. szám


 

Ára: 3950 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LIX. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
51291
19/2013. (V. 22.) BM rendelet
A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról
51294
35/2013. (V. 22.) EMMI rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról
51303
5/2013. (V. 22.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról
51312
23/2013. (V. 22.) NFM rendelet
Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
51313
35/2013. (V. 22.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
51316
36/2013. (V. 22.) VM rendelet
A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról
51349
37/2013. (V. 22.) VM rendelet
Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról
51359
1275/2013. (V. 22.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51361
1276/2013. (V. 22.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat visszavonásáról
51363
21/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51363
22/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51364
23/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51365
24/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51366
25/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51367
26/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51368
27/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51370
28/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51371
29/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51372
30/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51373
31/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51373
32/2013. (V. 22.) OVB határozat
Az Országos Választási Bizottság határozata
51374
69/2013. (V. 22.) ME határozat
A Nemzeti Örökség Intézete elnökének kinevezéséről
51375

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.