A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381641. látogatója

Budapest

2013. május 17.,

péntek


 

78. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
51270
151/2013. (V. 17.) Korm. rendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
51271
1266/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
51273
1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A polgári perjogi kodifikációról
51273
1268/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2., 4. és 5. prioritásának megállapításáról
51275
1269/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről
51280
1270/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A Baranya megyei közlekedésfejlesztés aktuális feladatairól
51280
1271/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat módosításáról
51281
1272/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
51281
1273/2013. (V. 17.) Korm. határozat
Az erdélyi magyar középiskolai oktatási intézmények fejlesztési támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51283
1274/2013. (V. 17.) Korm. határozat
A Magyar–Kínai Ifjúsági Csereprogram lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51285
67/2013. (V. 17.) ME határozat
A Szellemi Tulajdon Világszervezete keretében a látáskárosultak és olvasási képességükben korlátozott személyek nyomtatott művekhez való hozzáférésének elősegítéséről szóló Szerződés létrehozására irányuló diplomáciai értekezleten való részvételről, valamint a Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
51287
68/2013. (V. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti székhely-megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
51287

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.