A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. május 13.,

hétfő


 

75. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
51150
140/2013. (V. 13.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
51158
141/2013. (V. 13.) Korm. rendelet
Az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
51158
142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet
Egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
51160
143/2013. (V. 13.) Korm. rendelet
A magyar–szerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Baèki Vinogradi) között átszelő közút vámúttá nyilvánításáról
51161
21/2013. (V. 13.) NFM rendelet
A Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról
51162
Köf. 5005/2013/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
51164
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről
51168
1260/2013. (V. 13.) Korm. határozat
A „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggő biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülésről
51171
1261/2013. (V. 13.) Korm. határozat
Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
51171
62/2013. (V. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
51171
63/2013. (V. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
51172
64/2013. (V. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
51172

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.