A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381306. látogatója

Budapest

2013. május 10.,

péntek


 

74. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
135/2013. (V. 10.) Korm. rendelet
Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
51119
136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a szakmai minőségértékeléssel összefüggő módosításáról
51119
137/2013. (V. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
51120
138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
51121
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
51127
20/2013. (V. 10.) NFM rendelet
Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról
51137
1253/2013. (V. 10.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról
51138
1254/2013. (V. 10.) Korm. határozat
Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges egyes feladatokról
51138
1255/2013. (V. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51139
1256/2013. (V. 10.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok finanszirozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51141
1257/2013. (V. 10.) Korm. határozat
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
51143
1258/2013. (V. 10.) Korm. határozat
A budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez és működési költségeihez szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
51145
60/2013. (V. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
51147
61/2013. (V. 10.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
51147

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.19.