A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382234. látogatója

Budapest

2013. május 2.,

csütörtök


 

72. szám


 

Ára: 7800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi LII. törvény
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
50831
2013. évi LIII. törvény
A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
50849
130/2013. (V. 2.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
50855
131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet
Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról
50856
4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
50859
5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
50866
6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
50910
7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
50928
8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
50935
9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
A nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
50966
10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet
Az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól
50969
13/2013. (V. 2.) BM rendelet
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről
50971
14/2013. (V. 2.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól
50971
15/2013. (V. 2.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
50974
31/2013. (V. 2.) VM rendelet
Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról
50985
209/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói felmentésről
51000
210/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51000
211/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51000
212/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51001
213/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51001
214/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51001
215/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51002
216/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51002
217/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51002
218/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51003
219/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51003
220/2013. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
51003

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.