A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. április 30.,

kedd


 

71. szám


 

Ára: 6050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
50695
128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
50696
129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról
50704
30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
50706
31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
50714
32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet
A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról
50719
17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet
A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
50740
28/2013. (IV. 30.) VM rendelet
Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
50747
29/2013. (IV. 30.) VM rendelet
A szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról
50754
30/2013. (IV. 30.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
50758
203/2013. (IV. 30.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
50795
204/2013. (IV. 30.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
50795
205/2013. (IV. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
50796
206/2013. (IV. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
50796
207/2013. (IV. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
50797
208/2013. (IV. 30.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
50797
1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
50798
1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának módosításáról és a kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról
50811
1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
Az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről
50816
1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához szükséges intézkedésekről
50816
1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
Egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
50819
1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
Az épületek energiahatékonyságának követelményeiről és az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti költségoptimalizált követelményszint eléréséről
50821
1247/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
50826

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.