A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381656. látogatója

Budapest

2013. január 16.,

szerda


 

7. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
732
1010/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására és kihirdetésére adott felhatalmazásról
738
1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről
738
1012/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések” című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról
739
1013/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
741
1014/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című, és a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
741
1015/2013. (I. 16.) Korm. határozat
A TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
743
3/2013. (I. 16.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
745
1/2013. (I. 16.) NFM határozat
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. alcíme hatálybalépését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról
745

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.