A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2013. április 25.,

csütörtök


 

69. szám


 

Ára: 1500 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XLVIII. törvény
Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
50240
2013. évi XLIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
50241
2013. évi L. törvény
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
50241
2013. évi LI. törvény
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról
50255
10/2013. (IV. 25.) AB határozat
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 13. § (1) bekezdése és 14. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
50257
26/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
50266
27/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50266
28/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50267
29/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50267
30/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50267
31/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50268
32/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50268
33/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50268
59/2013. (IV. 25.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
50269

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.