A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382035. látogatója

Budapest

2013. április 15.,

hétfő


 

64. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
14/2013. (IV. 15.) NFM rendelet
A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról
49594
1204/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A „Magyarország jobban teljesít” elnevezésű lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról
49597
1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
49597
1206/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról
49608
1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről
49608
1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
49610
1209/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
49612
1210/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
49612
1211/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, hulladékszektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről
49613
1212/2013. (IV. 15.) Korm. határozat
Az egészségügyi tárgyú projektek tekintetében a fordított áfa önerő és szállítói előleg önerő biztosítására vonatkozó szabályozási környezet ellentmondásainak tisztázásáról
49613
51/2013. (IV. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
49614
52/2013. (IV. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
49615
53/2013. (IV. 15.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
49615

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.