A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2013. április 12.,

péntek


 

63. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
112/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet
Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény Mellékleteinek kihirdetéséről
49544
113/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
49586
23/2013. (IV. 12.) OGY határozat
A Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról
49591
50/2013. (IV. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
49592

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.