A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381560. látogatója

Budapest

2013. április 8.,

hétfő


 

60. szám


 

Ára: 800 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
22/2013. (IV. 8.) VM rendelete
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
49436
49/2013. (IV. 8.) ME határozata
Helyettes államtitkárok kinevezéséről
49449
1/2013. (IV. 8.) BM határozata
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (4) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépés napjának közzétételéről
49449

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.