A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. január 11.,

péntek


 

6. szám


 

Ára: 10250 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről
502
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet
A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
602
4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
609
3/2012. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
728

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.