A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2013. április 5.,

péntek


 

58. szám


 

Ára: 2200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
14672
104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet
A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
14680
105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
14688
106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
14688
28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelet
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
14689
4/2013. (IV. 5.) KIM rendelet
Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról
14690
14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet
A szakképzési kerettantervekről
14691
1170/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
49411
1171/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
49412
1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
Az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések konszolidációjáról
49412
1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról
49413
1174/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
49416
1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás biztosításáról
49416
1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Felvidék középkori templomait és azok szárnyasoltárait bemutató könyvsorozat kiadásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
49418
1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról
49420
1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
49420
1179/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
A Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről
49422

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.